Boris Lvin (bbb) wrote,
Boris Lvin
bbb

Польша, аборты

Стенограммы сейма - http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/stenogramy.xsp

Про аборты - http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/984CF88ED184E705C125803600628BAE/%24File/26_b_ksiazka_bis.pdf - основная дискуссия
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ADCC34D03BACBB6DC1258037006A3D78/%24File/26_c_ksiazka_bis.pdf

druk nr 784
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6EDFF98AE25263E5C125801400298427

Текст - http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/CDB8B631C2EFE830C1258014002A4E47/%24File/784.pdf
Негативные отзывы из двух воеводств - http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6D9F4C74B1B19121C12580190034D335/%24File/784-001.pdf
Верховный суд отказывается давать свое заключение - http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B3E80EDE7E2EEA77C125803300318245/%24File/784-002.pdf

Предложение - "отказать"

PiS - присутствует 234, голосовало 230, против 230
PO - присутствует 133, голосовало 119, за 113, против 4, воздержалось 2, не голословало 14

druk nr 830
Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=224D8461340B0FFDC125802D0032F6D3

текст -http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/3C2A10A649B1C39EC12580290048DCD3/%24File/830.pdf

В частности (помимо обязательный еженедельных уроков сексуального воспитания):

Kobieta ma prawo do przerwania ciąży do końca 12 tygodnia jej trwania.

Kobieta ma prawo do przerwania ciąży po upływie 12 tygodniajej trwania w przypadku, gdy:

l) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej;
2) występuje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;
3) ciążajest następstwem czynu zabronionego.

Предложение: "Отказать".

PiS - всего - 234, голосовало - 226, за - 176, против - 43, воздержалось - 7, не голосовало - 8

PO - Всего - 133, голосовало - 112, за - 13, против - 98, воздержалось - 1, не голосовало - 21


***
Говин о протестах - http://www.radio.koszalin.pl/pl/artykul/na-pewno-nie-przejdzie-projekt-calkowitego-zakazu-aborcji.16622.html

***

Общественное мнение:
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_051_16.PDF (апрель 2016)
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_071_16.PDF (май 2016)

Zagrożenie życia matki jest okolicznością, w przypadku której największy odsetek Polaków dopuszcza aborcję (84%). Połowa badanych (52%) zdecydowanie zgadza się, że w takiej sytuacji przerwanie ciąży powinno być dopuszczalne, a 3% zdecydowanie się temu sprzeciwia. Jest to też przypadek, wobec którego badani mają najbardziej skrystalizowane opinie – odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” wynosi 8%.

<...>

W sytuacji zagrożenia życia dziecka Polacy są znacznie mniej przekonani o słuszności dopuszczenia aborcji. Większość badanych (62%) jest za przyzwoleniem na przerwanie ciąży, natomiast 21% jest przeciwnego zdania. Co istotne, prawie co piąty ankietowany (17%) nie ma wyrobionej opinii.

<...>

Zdecydowana większość Polaków uważa, że w przypadkach, gdy kobieta jest w złej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji osobistej, aborcja nie powinna być dopuszczalna (odpowiednio 81% i 80%)

<...>

Wobec dopuszczalności aborcji w sytuacji, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka, 54% osób jest zdecydowanie przeciwnych. W sumie 12% Polaków deklaruje, że aborcja powinna być wówczas dopuszczalna, a 78% jest przeciwnego zdania. Podobnie rozkładają się opinie na temat aborcji po 12 tygodniu ciąży (bez wskazania powodu). Trzy czwarte badanych (74%) uważa, że przerwanie ciąży nie powinno być dopuszczalne, a 13% jest skłonne je zaakceptować. Tyle samo (13%) nie ma zdania w tej sprawie.
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments