Boris Lvin (bbb) wrote,
Boris Lvin
bbb

В КАТАЛОГ (merlin.pl) 1. Piotr Gontarczyk "Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy (1941-1944)" Warszawa. Fronda. 2006
 2. Ryszard Terlecki "Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944 –1990" Kraków. Wydawnictwo Literackie. 2009
 3. Pio Moa "Mity wojny domowej. Hiszpania 1936-1939" Warszawa. Fronda. 2007
 4. "Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. Tom 2 (kwiecień 1981 – grudzień 1982) Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. 2007
 5. Teresa Torańska "Byli" Warszawa. Świat Książki. 2006
 6. Wojciech Materski "Dyplomacja Polski "lubelskiej", lipiec 1944 - marzec 1947" Warszawa. RYTM. 2007
 7. Wojciech Materski "Sowieccy dyplomaci o genezie Organizacji Narodów Zjednoczonych" Warszawa. RYTM. 2008
 8. Wojciech Materski "Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943" Warszawa. RYTM. 2005
 9. Ireneusz Piotr Maj "Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939" Warszawa. RYTM. 2007
 10. Wojciech Polak "Anatomia agenta. Historia tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie "Karol" (1978-1983)" Gdańsk. Finna. 2005
 11. Jarosław Rubacha "Bułgarski sen o Bizancjum. Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878-1913" Warszawa. Neriton. 2004
 12. Piotr Pałys "Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947. Racibórz-Kłodzko-Głubczyce" Opole. WAW. 2007
 13. Marek Lasota "Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki" Kraków. Znak. 2006
 14. Karol Grünberg, Jerzy Serczyk "Droga do rozbioru Polski 1918-1939. Nowe ustalenia" Warszawa. Książka i Wiedza. 2005
 15. Paweł Wieczorkiewicz "Historia polityczna Polski 1935-1945" Warszawa. Książka i Wiedza. 2006
 16. "Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947" (Wybór, wstęp i opracowanie Janusz Wrona) Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe. 1999
 17. Marcin Zaremba "Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce" Warszawa. Trio. 2005
 18. "Kryptonim "Wasale". Służba bezpieczeństwa wobec studenckich komitetów solidarności 1977-1980" (Wybór, wstęp i opracowanie Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra) Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. 2007
 19. Andrzej Malinowski "Kwestia macedońska w Bułgarii w latach 1878-1918" Toruń. Mado. 2006
 20. Piotr M. Majewski ""Niemcy sudeccy" 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu" Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2007
 21. "Od Hitlera do Stalina" (Pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka) Kraków. Instutut Pamięci Narodowej; Ośrodek Myśli Politycznej. 2007
 22. Antoni Dudek "PRL bez makijażu" Kraków. Znak. 2008
 23. "PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955-1980" (Wstęp oraz wybór i opracowanie dokumentów Wanda Jarząbek) Warszawa. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 2008
 24. Krzysztof Dąbek "PZPR - retrospektywny portret własny" Warszawa. Trio. 2006
 25. Marek Wierzbicki "Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939-1941" Warszawa. Fronda. 2007
 26. Marek Kornat "Polityka Równowagi 1934-1939. Polska między Wschodem i Zachodem" Kraków. ARCANA. 2007
 27. "Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 r." (Zbiór studiów pod redakcją Mariusza Wołosa i Krzysztofa Kani) Toruń. Adam Marszałek. 2008
 28. "Polski padździernik 1956 w polityce światowej" (Pod redakcją naukową Jana Rowińskiego) Warszawa. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2006
 29. Danuta Chmielowska "Polsko-Tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym" Warszawa. Wydawnictwo Akademickie DIALOG. 2006
 30. Czesław Osękowski "Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce" Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe. 2000
 31. "Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956" (pod redakcją Dariusza Roguta i Arkadiusza Adamczyka) Zelów. AtenA. 2005
 32. Carme Agusti Roca ""Rosja jest winna". Udział ochotników hiszpańskiej Błękitnej Dywixji na froncie wschodnim. W świetle wspomnień i relacji katalońskich divisionarios" Zelów. AtenA. 2005
 33. Grzegorz Waligóra "ROPCiO. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981" Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. 2006
 34. Leszek Pawlikowicz "Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964" Warszawa. RYTM. 2004
 35. Jerzy Krasuski "Tragiczna niepodległość Polski 1918-1947" Toruń. Adam Marszałek. 2007
 36. Alain Finkielkraut "W imię innego. Antysemicka twarz lewicy" Warszawa. Sic! 2005
 37. Marek Kazimierz Kamiński "W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu. Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechosłowacji 1945-1948" Warszawa. Neriton. 2005
 38. Marek Kazimierz Kamiński "Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943" Warszawa. Neriton. 2005
 39. Tomasz Paluszyński "Walka o niepodległość Estonii 1914-1920" Poznań. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu. 2007

 40. "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Tom 3. Polskie podziemie 1939-1941. Od Wołynia do Pokucia. Część pierwsza / Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX столiття. Невiдомi документи з архiвiв спецiальних служб. Том 3. Польске пiпiлля 1939-1941. Вiд Волини до Покуття. Частина перша" Warszawa-Kijów / Варшава-Київ. Б/и. 2004
 41. "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Tom 3. Polskie podziemie 1939-1941. Od Wołynia do Pokucia. Część druga / Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX столiття. Невiдомi документи з архiвiв спецiальних служб. Том 3. Польске пiпiлля 1939-1941. Вiд Волини до Покуття. Частина друга" Warszawa-Kijów / Варшава-Київ. Б/и. 2004
 42. "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Tom 6. Operacja "SEJM" 1944-1946 / Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX столiття. Невiдомi документи з архiвiв спецiальних служб. Том 3. Операцiя "СЕЙМ" 1944-1946" Warszawa-Kijów / Варшава-Київ. Б/и. 2007
 43. "Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych / Варшавское восстание 1944 в документах из архивов спецслужб" Warszawa-Moskwa / Варшава-Москва. Б/и. 2007

 44. "Reflections on the Kielce pogrom" (edited by Łukasz Kamiński and Jan Żaryn) Warsaw. Institute of National Remembrance. 2006
 45. "A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944-1989" (Edited by Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński) Warsaw. Institute of National Remembrance. 2005
Tags: каталог
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 4 comments