September 27th, 2018

Jeśli nie mówisz, co myślisz, po co w ogóle myśleć

Natalia Waloch "Jeśli nie mówisz, co myślisz, po co w ogóle myśleć? Rozmowa z prof. Jerzym Vetulanim"

07.03.2018

Świetne są rodziny, w których są spory. Mój ojciec był witosowcem, mama po dziadku była endecka, narodowa, a bracia ojca to byli piłsudczycy. Spory prowadzono kulturalnie, ale prowadzono, rozumiałem, że są różne możliwości widzenia świata. Mój dziadek, generał Franciszek Latinik, miał przewodnik po Krakowie, w którym były zaznaczone tylko sklepy należące do katolików, gdzieniegdzie ręcznie dziadek zaznaczał jakiś punkt i dopisywał: "Żyd". Z kolei mój ojciec, który wykładał w czasach gett studenckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, siadał w grupie żydowskiej i mówił, że nie rozpocznie zajęć, dopóki studenci się nie przemieszają. Różnorodność uczy relatywizmu. W oczach wielu relatywizm jest czymś złym, ja uważam inaczej. Dla mnie to wielość perspektyw.

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,162269,23112498,jesli-nie-mowisz-co-myslisz-po-co-w-ogole-myslec.html