April 4th, 2016

Ярузельский - обвинительное заключение

Оказывается, после смерти Ярузельского был снят запрет на публикацию обвинительного заключения, которое было ему предъявлено в 2007 году

Возможно, это самое детальное описание подготовки военного положения в 1981 году.

http://ipn.gov.pl/kszpnp/stan-wojenny/akt-oskarzenia-przeciwko-wojciechowi-jaruzelskiemu-i-innym,-skierowany-do-sadu-okregowego-w-warszawie-przez-okszpnp-w-katowicach-pdf-aktu-oskarzenia-wraz-z-zarzadzeniem-prok.-ewy-koj

http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/128223/akt-oskarzenia-S-101-04-Zk_2.pdf

О ходе процесса по делу Ярузельского и других:

http://ipn.gov.pl/kszpnp/stan-wojenny/informacja-na-temat-prowadzonego-przez-katowicki-oddzial-ipn-sledztwa-przeciwko-autorom-stanu-wojennego

Приговор суда по делу:

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000001006_II_AKa_000082_2013_Uz_2015-06-15_001