?

Log in

No account? Create an account
Boris Lvin

March 2nd, 2012

March 2nd, 2012
10:00 am

[Link]

Правительственные телеграммы
Аушевский бланк выглядит как-то посолиднее медведевского - http://www.gorby.ru/presscenter/news/show_29091

(8 comments | Leave a comment)

TimeEvent
02:03 pm

[Link]

путинскому спичрайтеру на заметку
http://redburda-ru.livejournal.com/251510.html

(Leave a comment)

TimeEvent
08:22 pm

[Link]

Были времена - прошли былинные
Read more...Collapse )

(3 comments | Leave a comment)

TimeEvent
09:04 pm

[Link]

Stalinizm chciał
Stalinizm chciał literaturę zamienić w publicystykę i propagandę; i rzeczywiście w ciągu ostatnich miesięcy literatura stała się publicystyką i propagandą, ale publicystyką i propagandą zwróconą przeciw stalinizmowi. Stalinizm chciał aby młodzież była upolityczniona, i rzeczywiście młodzież stała się siłą polityczną, ale siłą polityczną zwróconą przeciw stalinizmowi. Stalinizm wzywał klasę robotniczą do czujności, i rzeczywiście robotnicy stali się czujni, aby nie dopuścić do powrotu stalinizmowi.

Jan Kott

(Leave a comment)

Previous Day 2012/03/02
[Archive]
Next Day
My Website Powered by LiveJournal.com