March 2nd, 2012

Stalinizm chciał

Stalinizm chciał literaturę zamienić w publicystykę i propagandę; i rzeczywiście w ciągu ostatnich miesięcy literatura stała się publicystyką i propagandą, ale publicystyką i propagandą zwróconą przeciw stalinizmowi. Stalinizm chciał aby młodzież była upolityczniona, i rzeczywiście młodzież stała się siłą polityczną, ale siłą polityczną zwróconą przeciw stalinizmowi. Stalinizm wzywał klasę robotniczą do czujności, i rzeczywiście robotnicy stali się czujni, aby nie dopuścić do powrotu stalinizmowi.

Jan Kott