September 29th, 2009

(no subject)

Teraz kilka słów o tym, co tajne, a co jawne. Oczywiście mówiąc o dokumentach niejawnych, nie miałem na myśli Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Myślę, że mogę powiedzieć, bo to jest chyba informacja jawna, że od czasu wydarzeń w Gruzji radykalnie zmieniły się priorytety. Do lata br. priorytetem były misje, teraz jest nim obrona własnego terytorium, a misje zeszły na plan dalszy. Po wspomnianej zmianie priorytetów Sztab Generalny WP opracowuje różne warianty zagrożeń. Nie są to rzeczy jawne, bo jest wśród nich m.in. wariat zakładający rozwinięcie konfliktu lokalnego w duże zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Dlatego wolałbym o tym nie mówić.

Marek Sarjusz-Wolski, Redaktor Naczelny tygodnika „Polska Zbrojna”,
reprezentujący Ministra Obrony Narodowej

http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/494/1521/Czy_Polska_potrzebuje_wojska.html
http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=1413