September 24th, 2008

Что нашел и рассекретил Радек Сикорский

Решение о создании группы по рассекречиванию - http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/1131
Результаты работы группы - http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/1406

Odtajnione Akta stanu wojennego i Układu Warszawskiego zawierają m.in.:

– Taśmy magnetofonowe i nagrania ze strajków Trójmiasta w dn. 25.08 – 31.10.1980r. (teczka zawiera 13 taśm magnetofonowych z nagraniami wykonanymi przez organa rozpoznania radioelektronicznego Pomorskiego Okręgu Wojskowego podczas akcji strajkowej robotników Trójmiasta od 25 sierpnia do 31 października 1980 r.

– Statut wydzielonych wojsk Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego (teczka zawiera oryginalny, napisany tylko w języku rosyjskim  statut wydzielonych wojsk Zjednoczonych Sił Zbrojnych UW na czas wojny). Statut zawiera 65 punktów, 62 dotyczą jurysdykcji w stosunku do żołnierzy wydzielonych z armii narodowych do UW na wypadek wojny. Opracowany w 1980 r. Statut podpisany jest przez przywódców państw stron UW. Statutu nie podpisał przywódca Rumunii.

– Plan operacji zaczepnej Frontu Nadmorskiego (teczka zawiera opisową oraz graficzną część operacji Frontu Nadmorskiego z 1980 r.) Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że  dowódca operacji miał do swojej dyspozycji 194 ładunki nuklearne. Ponadto odnotować należy odległości uderzeń jądrowych od walczących wojsk własnych w zależności od mocy bomby:

3 KT - 2,5 km
10 KT - 3,5 km
20 KT - 4,5 km
30 KT - 5,2 km
50 KT - 6,3 km
100 KT - 8 km
KT – kiloton trotylu

– Dokumenty dotyczące stanu wojennego - teczka zawiera następujące dokumenty:

· myśl przewodnia wprowadzenia stanu wojennego;
· ramowy plan działań sił zbrojnych na wypadek ogłoszenia stanu wojennego;
· niektóre akty ustawodawcze i wykonawcze.

Komplet tych dokumentów, gotowych do wdrożenia opracowano na długo przed wprowadzeniem stanu wojennego – 27 marca 1981 r. Zatem prace nad nimi musiały rozpocząć się już w 1980 r.

– Dokumenty dotyczące stanu wojennego (teczka zawiera mapy – plany udziału Wojska Polskiego w przeciwdziałaniu akcjom protestacyjnym oraz plany ochrony wybranych obiektów w 1981 r.).  Ukazuje skalę praktycznych zadań do realizacji stawianych przed siłami zbrojnymi.

http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/1641

Онлайн, похоже, так и не выложены.

Очень характерно, что секретный устав (положение? соглашение?) войск Варшавского договора, подготовленный в 80-м году, - румыны не подписали.

Усадьба "Марьино"

Поразительный дворец, расположенный в селе Курской области, на полпути между Льговом и Рыльском - http://community.livejournal.com/russiantowns/901689.html

Принадлежит почему-то администрации президента. Неужели президенты так часто наведываются в Марьино?