December 1st, 2007

Из жизни избирателей

L'ESTACA


L'avi Siset em parlava
de bon matí al portal
mentre el sol esperàvem
i els carros vèiem passar.

Siset, que no veus l'estaca
on estem tots lligats?
Si no podem desfer-nos-en
mai no podrem caminar!

Si estirem tots, ella caurà
i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba
ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí
i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar.

Però, Siset, fa molt temps ja,
les mans se'm van escorxant,
i quan la força se me'n va
ella és més ampla i més gran.

Ben cert sé que està podrida
però és que, Siset, pesa tant,
que a cops la força m'oblida.
Torna'm a dir el teu cant:

Si estirem tots, ella caurà
i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba
ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí
i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar.

L'avi Siset ja no diu res,
mal vent que se l'emportà,
ell qui sap cap a quin indret
i jo a sota el portal.

I mentre passen els nous vailets
estiro el coll per cantar
el darrer cant d'en Siset,
el darrer que em va ensenyar.

Si estirem tots, ella caurà
i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba
ben corcada deu ser ja.

Si jo l'estiro fort per aquí
i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar.

http://www.lluisllach.cat/catala/lestac.htm

Grandpa Siset spoke with me
early in the morning, in the frontdoor
while we were wainting for the sun
and we saw passing the cars

Siset, don't you see the stake
where we all are tied?
If we cannot undo it
we won't be able to walk!

If we all pull it, it will fall
and it can't last much time,
surely it falls, falls, falls,
it must be worm-eatn by now.

If I pull hard towards here,
and you pull it towards there,
I'm sure it falls, falls, falls,
and we'll be able to be free!

But it's been a long time, now!
My hands are peeling!
And when my force goes
it's wider and bigger.

Yes I know it's rotten,
but you know, Siset, it's so heavy,
sometimes force forgets me.
Say me again your singing:

If we all pull it, it will fall
and it can't last much time,
surely it falls, falls, falls,
it must be worm-eatn by now.

If I pull hard towards here,
and you pull it towards there,
I'm sure it falls, falls, falls,
and we'll be able to be free!

Grandpa Siset doesn't speak anymore
bad wind who took him away
he, who knows where,
and me, here under the door

And when new boys pass by
I strech my neck to sing
Siset's last singing
the last thing he taught me

If we all pull it, it will fall
and it can't last much time,
surely it falls, falls, falls,
it must be worm-eatn by now.

If I pull hard towards here,
and you pull it towards there,
I'm sure it falls, falls, falls,
and we'll be able to be free!

http://www.lyricskid.com/lyrics/lluis-llach-lyrics/l~estaca-lyrics.html

репрезентативность выборки

Судя по моей френдленте, выборы обещают быть захватывающими: кто завоюет абсолютное большинство в новой Думе - Яблоко или СПС - станет ясно только после завершения полного подсчета голосов.