July 3rd, 2005

Эстонские подборки документов по договорам

Estonia and Russia: Border treaties - http://www.vm.ee/eng/kat_176/5773.html
Historically important documents - http://www.vm.ee/eng/kat_528/5768.html
Эстония и Россия: договорная база - http://www.estemb.ru/lang_15/rub_644/rub2_647
Эстония и Россия: пограничные договоры - http://www.estemb.ru/lang_15/rub_644/rub2_650

Еще раз о ратификационном законе - лента.ру еще раз соврамши

1. Ратификационный закон:

<...> имея ввиду, что указанный в ст. 1 настоящего закона Договор частично меняет в соответствии со ст. 122 Основного закона Эстонской Республики линию государственной границы, определенной частью 1 ст. III Тартуского мирного договора от 2 февраля 1920 года, не оказывает влияния на остальной Договор и не определяет рассмотрение не связанных с пограничными договорами двусторонних вопросов,

Рийгикогу постановляет: <...>


http://www.vm.ee/est/kat_556/5776.html

2. Лента.ру:

<...> парламент прописал в будущем договоре то, что Тартусский мирный договор сохраняет свою силу. По этому документу Эстонии принадлежали нынешний Печорский район Псковской области и Ивангород, входящий ныне в Ленинградскую область России. Эти территории отошли в состав РСФСР после Второй мировой войны. Таким образом, Таллин оставил за собой право в дальнейшем предъявлять России территориальные претензии.

http://lenta.ru/articles/2005/06/23/estonia

P.S.

По просьбе юзера dmpogo попытался изложить смысл эстонского текста более понятным языком.

Суть его в том, что ратифицируемый договор о границах (точнее, два договора о границах) не оказывают влияния на Тартуский мирный договор за исключением той статьи Тартуского мирного договора, которая устанавливает границы. То есть специально подчеркивается, что "тартуские" границы (Печорский район и Ивангород) больше не действительны и не имеют правовой силы, а все остальные положения Тартуского договора силу сохраняют.

Иначе говоря, этим актом эстонский парламент формально и эксплицитно ОТКАЗАЛСЯ от любых гипотетических территориальных претензий к России - то есть ровно наоборот по сравнению с тем, что у нас говорят.

Rzeczpospolita - "Święto narodowe 31 sierpnia"

Święto narodowe 31 sierpnia

Dzień podpisania porozumień gdańskich zostanie najprawdopodobniej ogłoszony świętem państwowym. Konwent Seniorów Sejmu poparł już projekt odpowiedniej ustawy.

- Dziś chcę zachęcić wszystkich, szczególnie młodzież, do udziału w obchodach i do dyskusji. Rozpoczynamy wielkie dzieło, by wykazać największe w dziejach pokojowe zwycięstwo - mówił wczoraj w Warszawie Lech Wałęsa.

Na sierpniowe uroczystości do Warszawy i Gdańska przyjadą osobistości z całego świata. Jednym z głównych punktów będzie międzynarodowa konferencja "Od "Solidarności" do wolności". Ponad 500 gości będzie rozmawiać o międzynarodowych konsekwencjach działalności związku. Spodziewani są m.in. Vaclav Havel, Wiktor Juszczenko, Manuel Barroso i Madeleine Albright. Zaproszono też szefów państw.

Lech Wałęsa oświadczył, że na obchody nie zaproszono ani Putina, ani Gorbaczowa, bo "nie mieszczą się w kluczu", według którego dobierano gości. - Zastanawiam się, gdzie (Putin - red.) był w 80 roku. A Gorbaczow próbował remontować komunizm, ale nic mu się nie udało i w tym jego sukces - tłumaczył były prezydent.

Po konferencji przywódcy państw podpiszą rezolucję wzywającą ONZ do ustanowienia 31 sierpnia Międzynarodowym Dniem Wolności i Solidarności.

Nasi posłowie mają zaś uczcić rocznicę nowym odznaczeniem - orderem "Solidarności". Pomysłowi sprzeciwia się związek, popiera go natomiast Wałęsa. To kolejny punkt sporny między stronami, dlatego Wałęsa powtórzył wczoraj, że po zakończeniu obchodów wystąpi z "Solidarności". Nie będzie też raczej kandydować na prezydenta.

Ważną częścią uroczystości będą wydarzenia kulturalne. Do kin i telewizji trafią m.in. 10-minutowe etiudy na temat "Solidarności", nakręcone przez 13 polskich reżyserów.

ALEKSANDRA MAJDA

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050629/kraj/kraj_a_2.html?k=on;t=2005062820050704