February 18th, 2005

польская реакция на заявление нашего мида

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP w sprawie oceny konferencji jałtańskiej przez rosyjskie MSZ.
2005-02-17 23:03

17 lutego 2005 Minister Adam Daniel Rotfeld uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Posiedzenie dotyczyło komentarza Departamentu Informacji i Prasy MSZ FR z 12 bm. w sprawie oceny konferencji jałtańskiej.

http://www.msz.gov.pl/index.php

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA) - http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/pracekom4?OpenAgent&SZA
Wykaz posiedzeń komisji - http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main4?OpenForm&SZA (пока выложена стенограмма за 19 января)

ДОПОЛНЕНИЕ - наконец выложена стенограмма заседания комиссии (http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr/SZA-232). Вот та ее часть, где речь идет о заявлении нашего МИДа:

Biuletyn nr: 4215/IV
Komisja: Komisja Spraw Zagranicznych /nr 232/
Data: 17-02-2005
Mówcy: Poseł Leszek Bugaj (PSL)
Posłanka Grażyna Ciemniak (SLD)
Poseł Marian Curyło (Samoobrona)
Poseł Janusz Dobrosz (LPR)
Poseł Jerzy Jaskiernia (SLD)
Poseł Marek Jurek (PiS)
Poseł Antoni Kobielusz (SDPL)
Poseł Bronisław Komorowski (PO)
Poseł Jan Łopuszański (PP)
Poseł Antoni Macierewicz (RKN)
Poseł Marian Piłka (PiS)
Poseł Marek Pol (UP)
Minister spraw zagranicznych Adam Rotfeld
Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Truszczyński
Poseł Zbyszek Zaborowski (SLD)
Poseł Krzysztof Zaremba (PO)

17 lutego 2005 r. Komisja Spraw Zagranicznych, obradująca pod przewodnictwem posła Jerzego Jaskierni /SLD/, zajęła się następującymi kwestiami:

- udziałem Polski w polityce rozwojowej Unii Europejskiej,

- wysłuchaniem informacji ministra spraw zagranicznych na temat projektu ustawy o współpracy na rzecz rozwoju,

- sprawą informacji zamieszczonej na stronie internetowej rosyjskiego MSZ, dotyczącej oceny skutków konferencji jałtańskiej.

W posiedzeniu uczestniczył minister spraw zagranicznych Adam Rotfeld oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Truszczyński.

<...>

Poseł Jerzy Jaskiernia /SLD/: <...> Zamykam pkt I i II porządku obrad. Przechodzimy do pkt III, dotyczącego informacji zamieszczonej na stronie internetowej rosyjskiego MSZ w sprawie oceny skutków konferencji jałtańskiej. W tej sprawie wpłynęła propozycja opinii przedstawiona przez posła Marka Jurka. Zostały także zgłoszone inne wersje. Posłowie Bronisław Komorowski oraz Antoni Kobielusz zaprezentowali swoje wersje. Proponuję więc, żebyśmy w pierwszej kolejności wysłuchali posłów, którzy przedstawią przygotowane projekty. Następnie przeprowadzimy dyskusję i wysłuchamy ministra Adama Rotfelda, który przybył na dzisiejsze posiedzenie w związku z wagą problematyki, którą Komisja podejmuje.
Collapse )

Rzeczpospolita, 18 февраля

Две статьи в разделе "Мнения" - о том, следует ли Квасневскому ехать на 9 мая в Москву. Непосредственный повод - непонятное заявление МИД (см. http://www.livejournal.com/users/bbb/1155206.html), которое вчера уже стало предметом обсуждения в комиссии по иностранным делам Сейма.

1) Marek Jurek "Jechać do Moskwy?"
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050218/publicystyka/publicystyka_a_2.html

Collapse )

2) Piotr Skwieciński "Zacisnąć zęby i jechać"
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050218/publicystyka/publicystyka_a_3.html

Collapse )

Грузия-Россия

ЛАВРОВ

Вопрос: Как Вы прокомментируете изменение формата Вашего визита в Грузию?
Collapse )
http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/fa711a859c4b939643256999005bcbbc/5b024d7e9fe8001bc3256fac00434e40

ЗУРАБИШВИЛИ

Question: As it is known, a change was introduced in the format of the visit of the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation to Georgia. What kind of problems arose and what is Mr. Lavrov’s reaction to this?
Collapse )
http://www.mfa.gov.ge/news.php?newsid=updates/EEplyFlAuyWVNbVsom.php

Дом Виктора Суворова

Вот дом, который построил Виктор Суворов - http://www.lib.ru/WSUWOROW

А вот Алексей Исаев, который сделал ломалку, которая ломает дом, который построил Виктор Суворов - http://www.lib.ru/HISTORY/ISAEW_A

А вот Петр Тон, который придумал взрывалку, которая взрывает ломалку, которую ломает дом, который построил Виктор Суворов - http://users.i.com.ua/~zhistory/petrton.htm