March 8th, 2004

В КАТАЛОГ - merlin.com.pl (часть 2)


 1. "Armia radziecka w Polsce 1944-56. Dokumenty i materiały. Opracowanie: Mariusz Lesław Krogulski" Warszawa. Wydawnictwo von borowiecky. 2001
 2. Tomasz Wituch "Historia Portugalii w XX wieku" Pultusk. Wyzsza Szkola Humanistyczna. 2000
 3. Wojciech Materski "Gruzja" Warszawa. Trio. 2000
 4. "Europa NIEprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pgranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999" Warszawa/London. Instytut Studiów Politycznych. 1999
 5. Piotr Kołakowski "NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945" Warszawa. Bellona. 2002
 6. Henryk Batowski "Między dwiema wojnami 1919 - 1939. Zarys historii dyplomatycznej" Krakow. Wydawnictwo Literackie. 2001
 7. Marcin Zaremba "Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce" Warszawa. Trio. 2001
 8. Andrzej Pepłoński "Kontrwywiad II Rzeczypospolitej" Warszawa. Bellona. 2002
 9. "Czerwiec 1976. Spory i refleksje po 25 latach" Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. 2003
 10. "Akcja "Wisła"" Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. 2003
 11. Marek Kamiński, Michał J. Zacharias "Polityka zagraniczna RP 1918-39" Warszawa. LTW. 1998
 12. Włodzimierz Mędrzecki "Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku" Warszawa. DiG. 2000
 13. Grzegorz Baziur "Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945-1947" Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. 2003
 14. Piotr Eberhadt "Geografia ludności Rosji" Wydawnictwo Naukowe PWN. 2002
 15. Irena Mikłasiewicz "Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944-1965" Warszawa. Instytut Studiów Politycznych. 2001
 16. Lech Zdybel "Idea spisku I teorie spiskowe w świetle analiz krytycznych i badań historycznych" Lublin. UMCS. 2002
 17. "3 Armia Sowiecka w agresji na Polskę 1939 r. (dokument sprawozdawczy)" Warszawa. NERITON. 2003