March 6th, 2004

В КАТАЛОГ - merlin.com.pl


 1. Czesław K. Grzelak "Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku" Warszawa. NERITON. 2001
 2. Henryk Bulhak "Polska – Francja. Z dziejów sojuszu 1933-1936" Warszawa. NERITON. 2000
 3. Wojciech Włodarkiewicz "Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrozenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich nachelnych władz wojskowych 1921-1939" Warszawa. NERITON. 2002
 4. Agnieszka Kastory "Rozbiór Rumunii w 1940 roku" Warszawa. NERITON. 2002
 5. Ewa Matkowska "System. Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb" Krakow. ARCANA. 2003
 6. Marek Kornat "Polska Szkoła Sowietologiczna 1930-1939" Krakow. ARCANA. 2003
 7. Piotr Wandycz "Pax Europa. Dzieje systemow miedzynarodowych w Europie 1815-1914" Krakow. ARCANA. 2003
 8. Edward Prus "SS-Galizien. Patrioci czy zbrodniarze?" Wroclaw. Nortom. 2001
 9. Tomasz Wituch "Terytoria sporne w Europie po roku 1815" Pułtusk. Wyzsza Szkola Humanistyczna. 2001
 10. Janusz Tazbir "W pogoni za Europą" Warszawa. Sic! 1998
 11. Adam W. Jelonek "Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1978. Studium autarkicznego rozwoju" Warszawa. Scholar. 1999
 12. Antoni Czubiński "Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918-1921" Toruń. Adam Marszałek. 2002
 13. Stanisław Ciesielski, Grzegorz Hruciuk, Aleksander Srebrakowski "Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim" Turuń. Adam Marszałek. 2003
 14. Mariusz Leslaw Krogulski "Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956-1993" Warszawa. Wydawnictwo von borowiecky. 2001
 15. "Tygiel narodów. Stosunki społeczne i narodowościowe na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939-1953" Warszawa/London. Instytut Studiow Politycznych
 16. Zbigniw S. Siemaszko "Początki sowietyzacji (1939-1946)" Londyn. Caldra House. 2000
 17. "Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku" Łowicz-Warszawa. Mazowiecka Wyzsza Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. 2000
 18. Marek Wierzbicki "Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim. Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach połnocno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941" Warszawa. Volumen. 2000
 19. "Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej" Warszawa. Instytut Pamięci Narodowej. 2003
 20. Karol Jonca "Wojna polsko-sowiecka 1920 roku w dokumentach niemieckiej dyplomacji" Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2002