February 1st, 2004

В КАТАЛОГ (PISM)

  1. Marek Kornat "Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej" Warszawa. Polski Instytust Spraw Miedzynarodowych. 2002
  2. Sławomir Dębski "Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941" Warszawa. Polski Instytust Spraw Miedzynarodowych. 2003