Boris Lvin (bbb) wrote,
Boris Lvin
bbb

Россия-Украина-газ

1. ДОПОВІДЬ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" ОЛЕКСІЯ ІВЧЕНКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 10 МІСЯЦІВ 2005 РОКУ
24.11.2005 - Київ


<...>Стосунки з іншим головним партнером НАК “Нафтогаз України”, російським “Газпромом”, залишаються непростими. Російська сторона наполягає на зміні нині чинного механізму сплати за транзит. Він визначається формулою, яка узгоджує плату за транзит російського газу (1,09 дол за 1000 куб м газу на 100 км) з ціною, по якій Україна отримує газ в якості сплати за транзитні послуги – 50 дол за 1000 куб м. Ці умови прописані в міжурядовому договорі, який чинний до 2013 року, та додатках і протоколах до нього.

Росія навесні 2005 року запропонувала перейти до оплати транзитних послуг не газом, а грошовими коштами. При цьому Україна теж повинна буде купувати російський газ за гроші. Наразі умови, запропоновані російською стороною є для України неприйнятними.

У цій колізії позиція НАК “Нафтогаз України” не така слабка, як декому здається. На нашому боці – чинний договір, який не може бути змінений в односторонньому порядку. До того ж слід пам’ятати, що територією України щороку транзитується в країни Заходу понад 120 млрд російського газу. Це понад 80% від загального обсягу російського газового експорту. І транзитні потужності України потрібні Росії не менше, ніж нам – російський газ в якості плати за цей транзит.


http://www.naftogaz.com/ukr/PC/releases-500

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ОАО «ГАЗПРОМ» В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ С УКРАИНОЙ ПО УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ И ТРАНЗИТА РОССИЙСКОГО ГАЗА

Состоявшиеся в последнее время на различном уровне встречи и переговоры по вопросам сотрудничества с Украиной в газовой сфере продемонстрировали неконструктивный подход украинской стороны к решению вопросов, связанных с условиями поставки и транспортировки российского газа по территории Украины.

Игнорируя достигнутые ранее на высшем уровне договоренности о переходе на оплату транзита и поставок газа денежными средствами, по ценам и тарифам, соответствующим европейским, что полностью соответствует международным принципам ведения газового бизнеса, украинская сторона продолжает настаивать на том, чтобы сохранить льготные условия поставки российского газа в 2006 году. Украинская сторона фактически саботирует подписание документов, от которых зависит надежное снабжение европейских потребителей российским природным газом.

Так, до сих пор не подписан протокол на 2006 год к межправительственному Соглашению, в котором, в частности, ежегодно определяется цена поставки российского газа на Украину и ставка тарифа на транзит газа в европейские страны.

Затягивание украинской стороной подписания протокола и контрактов ставит под угрозу бесперебойное обеспечение российским газом европейских потребителей в 2006 году.

Являясь гарантом энергетической безопасности европейских потребителей газа, «Газпром» готов платить за транзит через Украину по европейским ставкам и предлагает украинской стороне в первоочередном порядке подписать контракт на транзит российского газа в Европу.

Справка:

В течение последних 5 лет цена российского газа для Украины оставалась неизменной и составляла 50 долларов, при базовой цене 80 долларов. За этот же период времени цены на газ на европейском рынке увеличились почти в два раза. Рыночная цена газа для Украины, рассчитанная по методу net back (цена газа на «базовом» рынке сбыта, минус затраты на транспортировку) составляет более 160 долл. США.

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ СО СМИ ОАО "ГАЗПРОМ"


http://www.gazprom.ru/news/2005/11/281612_18375.shtml

3. Про заяву ВАТ “Газпром” щодо переговорів з Україною про умови постачання та транзиту російського газу
28.11.2005 - Київ


28 листопада 2005 року була оприлюднена заява ВАТ “Газпром”, в якій українську сторону звинувачено в “неконструктивному підході” до вирішення питань, пов’язаних з умовами постачання та транспортування російського газу територією України.

Відповідаючи на ці закиди, НАК “Нафтогаз України” надає такі роз’яснення.

Українська сторона неухильно дотримується й надалі дотримуватиметься досягнутих раніше на найвищому рівні домовленостей щодо транзиту російського газу територією України. Однак під цими домовленостями вона розуміє підписані обома сторонами договори, контракти та інші офіційні документи, а не посилання у ЗМІ на заяви, нібито зроблені кимось в Україні.

Саме неухильне дотримання українською стороною затверджених в міжурядових угодах вимог стало запорукою надійного транзиту російського газу до країн Європи. Досі не було жодних претензій з приводу того, що Україна не виконує взятих на себе зобов’язань. НАК “Нафтогаз України запевняє, що при збереженні чинних принципів оплати за транзитні послуги російського газу жодних проблем не виникатиме й надалі. Якщо ж через одностороннє порушення іншою стороною домовленостей, які вона сама ж підписала, виникне загроза безперебійному забезпеченню транзиту, то відповідальність за наслідки має нести саме та сторона, яка допустила порушення.

ВАТ “Газпром” неодноразово заявляв про свої наміри змінити принципи оплати за транзит російського газу територією України. З тексту заяви випливає, що “конструктивним” для російської сторони було б безумовне погодження НАК “Нафтогаз України” з вимогами “Газпрому”. Такий погляд на “конструктивність” українська сторона не поділяє. Мова про зміну чинних двосторонніх угод і контрактів може йти лише в тому випадку, коли обидві сторони досягнуть взаємно прийнятних домовленостей. Наразі ж умови, які пропонує російська сторона, є для української сторони неприйнятними.

НАК “Нафтогаз України” аж ніяк не виключає появи в майбутньому нових угод, які змінювали б чинний зараз механізм розрахунків за транзит російського газу територією України. Однак шлях до укладання таких домовленостей лежить у пошуку взаємних компромісів, а не у висловленні ультимативних вимог з подальшими закидами, чому ці ультиматуми були відхилені.

Прес-центр НАК “Нафтогаз України”


http://www.naftogaz.com/ukr/PC/releases-501

4. ОБ ИТОГАХ ПЕРЕГОВОРОВ «ГАЗПРОМА» С УКРАИНСКОЙ СТОРОНОЙ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ В 2006 ГОДУ

Очередной раунд переговоров между ОАО «Газпром» и делегацией Украины о сотрудничестве в газовой сфере в 2006 году не принес результатов, несмотря на заявления высшего руководства Украины о намерении в ближайшее время решить вопрос поставок и транзита российского газа на рыночных принципах.

Вместо этого «Газпрому» было предложено сохранить льготные условия поставок российского газа на Украину, и со ссылкой на действующее межправительственное Соглашение заявлено о невозможности перехода к денежным расчетам по рыночным ценам и ставкам транзитного тарифа.

В связи с этим ОАО «Газпром» заявляет, что Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 года (действующем до 2013 года), которое является общедоступным документом, прямо предусматривает, что расчеты за услуги по транзиту российского природного газа по территории Украины могут осуществляться как поставками газа, так и в денежной форме. При этом в статье второй Соглашения говорится, что «объемы транзита российского природного газа по территории Украины, а также размер платежей в денежной форме и/или объемы поставок газа в оплату транзита будут уточняться на основе ежегодных межправительственных протоколов на соответствующий период».

На основании ежегодных Протоколов к межправительственному Соглашению ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» обязаны вносить соответствующие изменения в действующий между ними контракт на транзит.

Таким образом, предложения российской стороны о закреплении в межправительственном Протоколе на 2006 год нового уровня цен на природный газ и транзитных тарифов, соответствующих сложившимся на европейском газовом рынке, никоим образом не противоречат ранее достигнутым договоренностям.

Позиция украинской стороны в отношении перехода на международные нормы ведения бизнеса в газовой сфере необоснованна, «Газпром» не видит каких-либо юридических причин, по которым Украина может не платить за газ по рыночным ценам.

Неконструктивный подход Украины к вопросу заключения Протокола, определяющего порядок оплаты услуг по транзиту российского газа по ее территории в 2006 году, ставит под угрозу энергетическую безопасность европейских потребителей российского газа, а также самой Украины.

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ СО СМИ ОАО "ГАЗПРОМ"

6.12.2005 19:40


http://www.gazprom.ru/text/news/2005/12/18431.shtml

5. Про позицію НАК “Нафтогаз України” у переговорах з ВАТ “Газпром” про умови постачання та транзиту російського газу

07.12.2005

6 грудня 2005 року була оприлюднена заява ВАТ “Газпром”, в якій українську сторону звинувачено в “неконструктивному підході” щодо питань, пов’язаних з умовами постачання та транспортування російського газу територією України. Аргументуючи свою позицію, “Газпром” посилається на Угоду між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про додаткові заходи із забезпечення транзиту російського природного газу через територію України від 4 жовтня 2001 року. При цьому з незрозумілих причин не згадуються інші документи, які регламентують і деталізують умови надання послуг з транзиту російського газу територією України та оплати за нього.

У зв’язку з цим НАК “Нафтогаз України” інформує, що правові взаємовідносини між Компанією і ВАТ «Газпром» в сфері надання послуг з транзиту природного газу регулюються не лише міжурядовими угодами, але й Контрактом між компаніями. Міжурядовими угодами визначаються загальні положення співпраці НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у газовій сфері, в той час як Контракт містить детальні норми, які регулюють особливості взаємодії Сторін. На даний момент між компаніями діє Контракт про об'єми і умови транзиту російського природного газу через територію України на період з 2003 по 2013 роки від 21 червня 2002 року. Доповненням № 4 до Контракту від 09.08.2004 на період з 2005 по 2009 роки встановлені:

а) фіксована ставка плати за транзит російського газу в розмірі 1,09375 доларів США за 1000 куб. м газу на 100 км відстані, яка не підлягає зміні Сторонами;

б) фіксована ціна на російський природний газ, що надається ВАТ «Газпром» для забезпечення балансу газу України в рахунок оплати НАК «Нафтогаз України» послуг, що надаються по транзиту, в розмірі 50 доларів США за 1000 куб. м, яка не підлягає зміні Сторонами.

Уклавши доповнення до Контракту, Сторони таким чином досягли угоди про визначення ставки за транзит природного газу і ціни на природний газ, що поставляється “Газпромом” в рахунок часткової оплати послуг по транзиту на подальші 5 років, і зафіксували своє волевиявлення не переглядати дані положення Контракту. Всі вказані документи були підписані уповноваженими посадовими особами НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Українська сторона неухильно дотримується й надалі дотримуватиметься досягнутих раніше домовленостей щодо транзиту російського газу територією України. НАК “Нафтогаз України ще раз наголошує, що за умови збереження чинних принципів оплати за транзитні послуги російського газу постачання європейських споживачів здійснюватиметься надійно й безперебійно - як це було й раніше.

Прес-центр НАК “Нафтогаз України”


http://www.naftogaz.com/ukr/PC/releases-504

6. КОММЕНТАРИЙ НА ЗАЯВЛЕНИЕ НАК «НАФТОГАЗ УКРАИНЫ» ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

7.12.2005 22:19

Как было справедливо отмечено в пресс-релизе НАК «Нафтогаз Украины», приоритетными документами, определяющими особенности отношений России и Украины в газовой отрасли, являются Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 года, а также межправительственные Протоколы, ежегодно подписываемые к нему. Протоколы определяют действующую в течение года ставку транзита российского газа через территорию Украины и порядок оплаты услуг по транзиту.

Дополнение N4 (от 9 августа 2004 года) к Контракту об объемах и условиях транзита российского природного газа по территории Украины на период с 2003 по 2013 годы не отменяет необходимости определения условий транзита российского газа через территорию Украины межправительственными Протоколами. В 2006 году это дополнение может иметь силу лишь в случае, если Протоколом на 2006 год будет установлено, что услуги по транзиту российского газа во-первых, будут оплачиваться газом, и во-вторых, его цена будет зафиксирована в размере 50 долл. за 1000 куб. м. Если Протокол не подписан, или подписан с другими условиями, это дополнение теряет силу, что прямо следует из Контракта.

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ СО СМИ ОАО "ГАЗПРОМ"


http://www.gazprom.ru/news/2005/12/072219_18439.shtml
Tags: Украина
Subscribe

 • Лучшие друзья Путина

  Есть такая традиция - выискивать на Западе "друзей Путина". Эта формула уже давно превратилась в нечто типа обличительного штампа, позволяющего…

 • Снова о PDA

  В развитие предыдущих записей по этой теме ( https://bbb.livejournal.com/tag/pda) В августе прошлого года мне случилось написать: "При этом…

 • резерв верховного главнокомандования

  17-18 мая 2023 года силами авиации войск Национальной гвардии и сектора по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 5 comments